STYRELSEN 2017

Ordförande:

Jonas Danielsson


bokforing.ifkstromstad@gmail.com

Vice ordförande:

Mats Molin

+47 940 07 029 mats.molin@bohus.no

Kassör:

 Ali Moosavifar
070-929 96 22

 ali.moosavifar@alumni.chalmers.se

Vice kassör:

Raymond Lund 
070-717 97 22


 papparaja@hotmail.com

Sekreterare:

Martin Ödlund
073-827 25 70

klasmartin87@hotmail.com
 

Vice sekreterare:

Suppleant:

Sofia Johansson

070-614 57 92


sofiajohansson.sofia@gmail.com

Suppleant:

Linda Nygren

073-772 03 09 nygren-hotmail.com
Suppleant:

Andreas Nikkenen  andreas_nikkinen@hotmail.com 
Ordförande: Jonas Danielsson
 
Vice ordförande: Mats Molin
 
Sekreterare: Martin Ödlund
Sekreterare: Martin Ödlund 073-827 25 70 klasmartin87@hotmail.com
 
Kassör: Ali Moosavifar
Kassör: Ali Moosavifar 070-929 96 22 ali.moosavifar@alumni.chalmers
 
Vice Kassör: Raymond Lund
Vice kassör: Raymond Lund 070-717 97 22 papparaja@hotmail.com
 
Suppleant: Sofia Johansson
Suppleant: Sofia Johansson 070-614 57 92 sofiajohansson.sofia@gmail.com
 
Suppleant: Linda Nygren
Suppleant: Linda Nygren 073-772 03 09 nygren-hotmail.com
 
Suppleant: Andreas Nikkinen
Suppleant: Andreas Nikkenen andreas_nikkinen@hotmail.com
 
 
Huvudsponsorer