Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Fotografering 2016
Fotografering 2016
Fotografering den 29,30 och 31 maj
Söndag den 29/5-16
Lag Tid
P-11 12.00-13.00
F-10  13.00-14.00
        14.00-15.00
F-14  15.00-16.00
P-05/06 16.00-17.00
P-04 17.00-18.00
Styrelsen 18.00-19.00

Måndag den 30/5-16
Lag Tid
Kn  10-11 17.00-18.00
F-12 18.00-19.00
U-lag 19.00-20.00
A-lag 20.00-21.00
Tisdag den 31/5
Lag Tid
P-07/08 17.00-18.00
P-09 18.00-19.00
P-12 19.00-20.00
P-15-17 20.00-21.00

Måndagen den 13 juni
F-17 18.00-19.00
P-03 19.00-20.00
Fotografering 2015
Fotografering den10, 11,12 och 13 Maj 2015
Söndagen den 10 maj Måndag den 11 maj 2015
Lag Kl Lag Kl
P-04 Kl.16.00-17.00
Kn 09/10 Kl.10.00-11.00 P-01 kl.17.00-18.00
P-04 Kl.11.00-12.00 F-05/06/07 kl.18.00-19.00
P-05/06 Kl.12.00-13.00 P-17 kl.19.00-20.00
Syrelsen Kl.13.00-14.00
Tisdag den 12 maj Onsdag den 13 maj
Lag Kl Lag Kl
Kn 07/08 kl.17.00-18.00 F-03/04 Kl.17.00-18.00
A-lag kl.18.00-19.00 P-03 kl.18.00-19.00
K 05/06 kl.19.00-20.00 P-02 kl.19.00-20.00
F-02-99 kl.20.00-21.00
 
Huvudsponsorer